Aksjonerer mot momsreformen

Hjelpeorganisasjonene samler seg for å protestere mot momsreformen som fører til at organisasjonene må betale mer i avgifter enn de mottar i statlig støtte.