Gundersen-listene avvises

Fridtjof Frank Gundersen og Dag Danielsens DLF-lister avvises landet rundt.