Nye strategier for læring

Noen lærer ved å se og lese, andre ved å diskutere, gjøre noe eller oppleve. Fremtidens skole må møte alle disse læringsmåtene.