Braanen ny redaktør i Klassekampen

Bjørgulv Braanen er ansatt som ny redaktør i Klassekampen. Han tar over når Jon Michelet går av i oktober.