- Fotografer har mangelfulle sjelsevner

Sorenskriver Trond Våpenstad var ikke nådig mot enkelte pressefotografer da han satte sjette dag av rettssaken klokken 09.00 i dag.