Konjunkturavgift for fall

Sentrumspartiene møter massivt press både fra NHO og LO for å fjerne konjunkturavgiften. I går stilte Finn Bergesen jr. flere politikere til veggs.