Stasi-oberst i vitneavhør

Tidligere Stasi-oberst Edgar Gladitz er blant dem som skal avgi rettslig forklaring i Viksveen-saken i Berlin tirsdag. Heller ikke nå vil førstestatsadvokat Lasse Qvigstad si noe om innholdet i avhørene.