Forbyr overføring av penger til utenlandske spill

I statsråd fredag vil regjeringen gå inn for en lovendring som gjør det forbudt for norske banker og betalingsinstitusjoner å formidle betaling fra Norge til pengespill registrert i utlandet.