— Jeg er stolt og takknemlig for å ha fått fornyet tillit av AUFs medlemmer, og gleder meg til to år med politikk i fokus, sier Eskil Pedersen, som ble klappet videre i vervet med stående applaus fra landsmøtesalen. Også de øvrige sentralstyremedlemmene ble enstemmig valgt.

De siste dagene har AUF blant annet gått inn for stemmerett for 16-åringer ved lokalvalg og «en helhetlig skoledag med leksehjelp for å bekjempe sosiale forskjeller». I tillegg tror Pedersen AUF kan spille en viktig rolle i kampen for å skaffe den rødgrønne regjeringen fornyet tillit i valget neste høst.

— AUF bringer energi til valgkampen for Arbeiderpartiet, og aldri før har vi stått overfor et viktigere skjebnevalg, sier Pedersen.