• HELLER FJERNVARME: - Det kan bli diskutert å nedlegge forbud mot installering av vedovner i nye kommunale bygg, og i stedet satse på fjernvarme og andre forurensningsfrie varmekilder, sier miljøbyråd Lisbeth Iversen.

Bergen skal bli fyringsfri

Målet er at Bergen skal bli en fyringsfri by. Derfor opphever man nå ordningen med vrakpant på vedovner.