• FOTO: Poppe, Cornelius

- Vi må verdsette flerkulturell kompetanse

Kong Harald ber arbeidsgivere i større grad verdsette den flerkulturelle kompetanse som mange i Norge har. I sin nyttårstale snakket han mye om det å vokse som menneske og samfunn ved å tørre å bry seg.