- Arrogant av Busch

Arne Treholt mener riksadvokat Tor-Aksel Busch opptrådte arrogant – og opprettholder kravet om at riksadvokaten er inhabil.

  • Aftenposten.no
  • Per Anders Johansen
Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over 12 år gammel

— Etter at jeg er blitt tråkket på 25 år, synes jeg Riksadvokaten i dag opptrådte arrogant. Denne forestillingen har bare styrket meg i troen på at den avgjørelsen som Stabell og jeg tok om å erklære Riksadvokaten inhabil, var riktig. Han kan umulig være hild til å vurdere denne saken videre, sier Arne Treholt på telefon fra Kypros til Aftenposten.no.

- På hvilken måte?

— Hele tonen oste av maktarroganse.

Inhabilitetsinnsigelse

Treholt fulgte pressekonferansen til riksadvokat Tor-Aksel Busch fra Limassol på Kypros, og hadde tirsdag ettermiddag en stor pågang av journalister og venner. Torsdag reiser han til Sverige for å være med på TV-programmet Skavlan.

Riksadvokaten stilte på pressekonferansen i dag spørsmål ved om Treholt ville oppretteholde inhabilitetsinnsigelsen nå som saken oversendes til gjenopptakelseskommisjonen. Han får et raskt svar fra Treholt:

— Vi opprettholder inhabilitetsinnsigelsen mot Busch. Vi vil også se nøye på hva som skjer videre fra kommisjonens side. Det er viktig å unngå at man kommer opp i et tilsvarende uføre som vi gjorde ved siste behandling, hvor det i dag er klart at påtalemyndigheten på vegne av politiet la frem helt andre åstedsbilder for kommisjonen enn det som ble lagt frem for retten. Det synes jeg Riksadvokaten tok svært lett på i dag, sier Treholt.

Les også

- Ja, noe er galt

Optimistisk

— Har du full tillit til at gjenopptagelseskommisjonen vil se på dette med friske øyne - det er jo mindre enn to år siden kommisjonen avviste saken?

— Det nye er at kommisjonen har fått en ny sammensetning siden sist. Det er positivt. Det representerer en forandring fra hva som var situasjonen for to år siden.

Treholt mener dagens avgjørelse fra Riksadvokatens side bygger opp om hans tidligere kritikk mot gjenopptagelseskommisjonen i 2008, da saken hans ble avvist.

— Dette understreker at de ikke gjorde jobben sin. Kommisjonene skulle være en sikkerhetsventil for domfelte som føler at de har fått en uriktig behandling i rettsapparatet. Da må vi ikke få en utvikling at denne kommisjonen skal fungere som en sandpåstrøer organ for politi og påtalemyndighet.

Les også

- Politiet ba meg manipulere bilder

Historiens dom

— Per i dag står du som den største spionen i nyere, norsk historie - tror du dette bildet av deg vil endre seg?

— Det føler jeg meg overbevist om. Men vi får ta én ting om gangen. Men skal du dømmes som spion, så må det være lagt frem ugjendrivelige beviser for at det er kompromittert opplysninger som skadet Norges sikkerhet. Det skjedde aldri i min sak. Jeg ble dømt på indisier, sier Treholt på telefon fra Kypros.

Publisert