• Minoritetsbakgrunn kan også gi soldater operasjonelle fortrinn, mener forsvarstopp.Arkivfoto.

- Forsvaret må rekruttere minoritetssoldater

Hvis Forsvaret skal hjelpe politiet med å bekjempe terror, må det rekruttes flere soldater fra minoritetsmiljøer, mener forsvarstopp.