• Norske kommuner får i dag en gledelig nyhet av statsminister Jens Stoltenberg (Ap), Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) og Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete (Sp). En milliard skal fordeles til norske kommuner. FOTO: DAN PETTER NEEGAARD

Milliard til eldre

Regjeringen gir en ekstra milliard kroner til eldreomsorg i norske kommuner i år og øker i tillegg støtten til nye sykehjems- og omsorgsplasser.