— Dette har vært en budsjettrevisjon. Beløpene er relativt små, men de skrittene som tas er viktig for konkurransekraft og for produktivitetsvekst i Norge, sa Flåtten da enigheten om det reviderte nasjonalbudsjettet ble lagt fram på Stortinget torsdag.

Han mener forliket mellom regjeringspartiene Høyre og Frp og samarbeidspartnerne KrF og Venstre særlig peker framover mot statsbudsjettet for neste år, men også prioriteringene de kommende årene.

— Dette arbeidet sementerer samarbeidet fra Nydalen, og det peker på en retning framover i kommende budsjetter. Det viktige er satsingsområdene: Samferdsel, kunnskap og det som driver norsk næringsliv og norsk produktivitetsvekst, sier Flåtten.