2,7 milliarder til CO2-håndtering

Olje- og energidepartementet legger opp til fortsatt bred satsing på CO2-håndtering og på fornybar energi.