Oppretter retursentre for avviste asylsøkere

Regjeringen dropper ventemottakene og vil i stedet opprette retursentre.