Det mener rettspsykolog og forsker Pål Grøndahl.

— Det blir en tyngre oppgave for retten å vekte de forskjellige ekspertenes vurderinger, og det blir enda viktigere å vurdere Breiviks opptreden i retten, sier Grøndahl til NTB.

Han framhever også at man nå vil få den relativt sjeldne situasjonen i norsk rett med to grupper sakkyndige som har trukket motsatte konklusjoner om den tiltaltes tilstand.

— Det åpner for det som omtales som «a battle of experts», noe som er relativt vanlig i utlandet, men sjelden her til lands, sier Grøndahl.

Han var selv overrasket over konklusjonen i den første rettspsykiatriske rapporten som ble kjent før jul, men konkluderte etter å ha lest begrunnelsen at den var til å leve med.

At den andre rapporten konkluderer annerledes, reagerer han ikke sterkt på.

— Jeg synes ikke det er så farlig. Det illustrerer at dette ikke er et helt eksakt fag, sier han.