400 av deltagerne er norske kvinner mellom 18 og 30 år. Blant de eldste har flere enn halvparten tatt angrepille mer enn en gang.

Undersøkelsen er utført av «userneeds ,dataleverandør og analiseinstitut» i Danmark på oppdrag fra Bayer HealthCare, Scandinavia.

Seksuelt aktive

Kvinnene har svart på et spørreskjema som blant annet stiller spørsmål om de er i fast forhold, hvor ofte de har sex og om prevensjonsvaner. 65 prosent svarte at de var i et fast forhold, og like mange at de var seksuelt aktive.

Svarene viser at 70% av kvinner som vil unngå å bli gravide benytter kortvarig prevensjon. Bare halvparten av de som benytter kortvarig prevensjon (som p-piller) sier de benytter prevensjonen som foreskrevet. Årsaken skyldes først og fremst glemsel, svarer kvinnene.

Kvinnene stilles også spørsmål om hvorvidt de ville tatt abort dersom de ble gravide nå. Av de 400 norske kvinnene svarer 57 prosent at de ikke vil, eller tror de vil ta abort. Nesten 80 prosent av kvinnene rundt 30 år ville ikke tatt abort.

Angrepiller og abort

52% av de norske kvinnene i undersøkelsen har tatt angrepiller for å unngå graviditet. Hele 54% av 18-21åringene har tatt angrepiller mer enn én gang. På Sørlandet har ni av ti kvinner under 30 år tatt angrepille en eller flere ganger.

— Det er bekymringsfullt, for det er ikke den måten angrepillen skal brukes. Den skal brukes som nødprevensjon og ikke som vanlig prevensjon, sier helsepolitiker, Kjersti Toppe.

Hun mener angrepille er positivt hvis man kan unngå uønsket svangerskap og abort, men ikke hvis det brukes som fast prevensjon.

— Målet må være at kvinner i fruktbar alder bruker vanlig prevensjon, slik at de slipper å angre.

— Hvorfor tror du så mange har angret?

— Det er rent hypotetisk å spekulere omkring dette. Men det kan skyldes at angrepille er lett tilgjengelig. På den andre siden; det er annen prevensjon også. Hvis disse tallene stemmer er det uansett feil legemiddelbruk.

- Også farlig å ta abort

Leder av Norsk forening for allmennmedisin, Marit Hermansen, mener undersøkelsen viser viktigheten av lett tilgjengelighet.

— Det er ikke oppsiktsvekkende at annenhver ung kvinne har benyttet seg av pillen. Det viser at lett tilgjengelig angrepille er viktig og nødvendig. Undersøkelsen viser p-pillens svakhet, nemlig at man kan glemme den. Da er det bra at kvinnene er bevisst og unngår å komme i en situasjon hvor de må vurdere abort, sier Hermansen.

Hun opplyser at angrepillen har høyere dose hormon enn vanlig p-piller, og presiserer at all legemiddelbruk er farlig.

— Men det er også farlig å bli gravid og ta abort. Det beste er å bruke vanlig prevensjon som forskrevet. Min erfaring er at kvinner i denne alderen har god kunnskap, og undersøkelser viser at en høy andel har fått skrevet ut p-piller. Men så var det regelmessigheten; disse kvinnen lever ofte uregelmessige liv. Flere kvinner i denne alderen burde overbevises om at p-ring eller p-stav er en god løsning. Da er det ikke så mye å huske på, kommenterer hun.