Ifølge NRK fant overgrepet sted i Sogn og Fjordane i 2011. Fengselsstraffen er den samme som mannen ble dømt til i Fjordane tingrett, men erstatningen han må betale, er redusert med 25.000 kroner til 100.000 kroner.

Ifølge dommen skjedde overgrepet etter at den fornærmede mannen beruset ble med i bilen til den tiltalte og endte opp i boligen hans.

Mannen ble i 2006 dømt til fengsel for en tilnærmet lik hendelse, og retten har tillagt dette vekt i skjerpende retning.