26.620 innvandrere var registrert som arbeidssøkere ved inngangen til mai. Antallet har økt fra 23.435 til samme tid i fjor, viser tall Aftenposten har fått utarbeidet av Nav.

Polakker og litauere utgjør den største gruppen, etterfulgt av svensker, irakere, somaliere, russere og tyskere. 14.500 er fra OECD-land, mens 12.000 er fra land utenfor OECD. Dette betyr at nesten én av fire uten arbeid i den offisielle Nav-statistikken — 23 prosent - er innvandrere. Tallene fanger ikke opp de som ikke har meldt seg hos Nav som arbeidssøkere - eller de som allerede har falt helt ut av arbeidsmarkedet.

Lederen i Stortingets arbeids- og sosialkomité, Frps Robert Eriksson, mener tallene vil bli en stor utfordring for Velferds-Norge på lang sikt.

— Økt ledighet blant utenlandske statsborgere som også får tilgang på våre trygdeytelser, er en større utfordring enn hva det politiske flertallet liker å innrømme, sier Eriksson