• REDDER LIV: Det er ingen tvil om at midtrekkverk og møtefri vei redder liv. Men er det så effektivt som Høyre påstår? FOTO: SEAN MELING MURRAY (ARKIV)

«Samlet vil fysiske midtdelere og flerfeltsveier kunne redde mellom 70 og 80 liv hvert eneste år»