• AVANSERT UTSTYR: Nasjonal sikkerhetsmyndighet har nå skaffet seg de samme krypterte mobilene som Aftenposten, og jobber på spreng for å analysere resultatene og ferdigstille rapport til justisministeren. FOTO: INGAR STORFJELL

Derfor oppdaget ikke norske myndigheter overvåkingen

PST og NSM vil forebygge, teleselskapene viser til Post- og teletilsynet – og tilsynet mangler utstyr.