— Vi har tre kontrollsentraler. Vi trenger kanskje en halv, sier direktør i NHO Luftfart, Torbjørn Lothe til Dagens Næringsliv.

Han sier til avisen at han ikke har noen forståelse for måten statlige Avinor organiserer luftsikringsvirksomheten på i dag. Med tre kontrollsentraler i henholdsvis Bodø, Sola utenfor Stavanger og i Røyken, mener Lothe at Avinor driver for dyrt.

— Strengt tatt hadde det holdt med én kontrollsentral i Nederland, og kanskje en i Malmö. Da hadde man kunnet dekke hele Nord-Europa, sier Lothe.

Leder Robert Gjønnes i Norsk Flygelederforening svarer at Lothe ikke aner hva han snakker om.

— Han mangler kompetanse og det virker som han ikke vet hva han snakker om, sier han.

Direktør for flysikring i Avinor, Anders Kirsebom, mener Lothe er altfor tidlig ute med å foreslå at kontrollsentralene slås sammen over landegrensene.

— Det kan være en fremtidsvisjon om 20 år, men det er ikke praktisk mulig i dag. Avinor har ansvar for å overvåke nasjonal infrastruktur og dessuten bruker landene ulike tekniske systemer. Det vil ta tid å samkjøre dette, mener Kirsebom. (NTB)