En glasiolog fra NVE undersøkte onsdag brekanten der et tysk ektepar omkom søndag, melder NRK. Da ble det avdekket at et mye større isområde står i fare for å rase ut.

— Det kan falle ned når som helst. Når vet vi ikke, sier lensmann Asle Karoliussen i Luster som beskriver situasjonen som ekstrem.

Ekteparet som døde, hadde gått forbi sperringene som var satt opp ved brekanten. Etter hastemøte mellom Luster kommune, Statens naturoppsyn og politiet onsdag formiddag, ble det bestemt å skjerpe sikkerheten ved breen. Det avmerkede sperreområdet er utvidet og merket med politibånd slik at det er mer synlig. Det innføres vakthold i området og restriksjoner for ferdsel.

Lensmannen frykter også at det komme en flodbølge på elveløpet nedenfor breen dersom all isen kollapser.