Politiet i Troms har langfredag hatt møter med familiene til de tre mennene som er savnet etter at de trolig ble tatt av et snøskred tirsdag. Det ble også holdt et informasjonsmøte for befolkningen i bygda.

— Været er veldig ustabilt. Det er en betydelig jobb vi skal gjøre inne i dalen, og da trenger vi stabilt vær over tid, sier politimester Ole Sæverud i Troms politidistrikt til TV 2.

De savnede er Børge Gundersen (36) og brødrene Anders (31) og Robert Werner Mortensen (39).

Før letearbeidet fortsetter i området skal snømasser som ligger langs fjellsidene, sprenges bort. Arbeidet med å grave ut de savnede vil trolig også bli svært omfattende.

— Vi har mange meter som må graves bort før vi kommer ned til dem. I hvert fall to av dem ligger dypt begravd, sier politimesteren.

Familien reagerer på at ikke noen leter etter de tre mennene.

— De pårørende ønsker å få sine savnede hentet ut, og de har liten forståelse for at de ikke vil prøve, sier ordfører Guttorm Nergård i Berg kommune til kanalen.