• GRAFIKK: EGIL SCHMIDT

23 Statoil-ansatte har omkommet mens de var på jobb i utlandet

De siste 30 årene har 23 personer mistet livet på jobb for Statoil i utlandet.