Den internasjonale konvensjonen mot kjemiske våpen trådte i kraft i 1997, og OPCW har siden bidratt til å håndheve den.

Sju av landene som har sluttet seg til konvensjonen, har erklært at de har slike våpen. OPCW hadde innen utgangen av september i år ødelagt nesten 82 prosent av våpenmaterialet. Det utgjør 71.200 tonn.

Det må sies å være et godt resultat, 16 år etter at konvensjonen trådte i kraft.

Stormakter og Libya

Russland og USA har ødelagt henholdsvis 60 og 90 prosent av sine lagre av kjemiske våpen, ifølge organisasjonens siste årsrapport, som kom i fjor høst. Libya har ødelagt 54 prosent.

I Irak har ikke arbeidet med å destruere slike våpen kommet i gang, men i mai 2011 fikk organisasjonen første gang mulighet til å inspisere områder der kjemiske våpen skal være lagret. Det måtte imidlertid gjøres med helikopter.

Organisasjonen strever med å utføre sitt arbeid i områder hvor det er pågående konflikter, slik også utenriksminister Espen Barth Eide har påpekt overfor NTB.

I Syria risikerte inspektørene livet da de tidligere i høst undersøkte bruken av kjemiske våpen utenfor Damaskus.

I skuddlinjen

Organisasjonens utsendte kom til et land i kaos i midten av august for å undersøke påstander om at det blir brukt kjemiske våpen i borgerkrigen i Syria. Bare dager senere, 21. august, skjedde angrepet utenfor Damaskus, der flere hundre mennesker ble drept. Midt i skuddlinjen klarte organisasjonens eksperter å samle prøver — i tråd med sine strenge vitenskapelige krav. 16. september kunne OPCW rapportere at det ble brukt saringass i Ghouta.

Under trussel om angrep fra USA, gikk Syria med på å slutte seg til kjemivåpenkonvensjonen og overlate sine lagre av kjemiske våpen til det internasjonale samfunnet.

Med Syria i folden, vil OPCW ha 190 medlemsland. De eneste landene som da ikke vil være medlem er Angola, Myanmar, Egypt, Israel, Nord-Korea og Sør-Sudan.

Fire kjerneområder

Organisasjonen er ikke en FN-organisasjon, men den samarbeider med FN. Den har fire hovedarbeidsoppgaver. Den skal ødelegge alle eksisterende kjemiske våpen under internasjonal kontroll, overvåke kjemisk industri for å hindre at nye våpen blir produsert, gi bistand og beskyttelse til medlemslandene mot kjemiske trusler, og fremme internasjonalt samarbeid for å styrke gjennomføringen av konvensjonen og fremme fredelig bruk av kjemi.