Norges kapasitet for kraftutveksling med utlandet kommer til sammen til å øke med nesten 50 prosent som følge av de nye kablene, ifølge Olje— og energidepartementet.

Kabelen til Tyskland skal etter planen være i drift i 2018, mens forbindelsen til Storbritannia skal være klar to år senere.

Kablene kommer til å gå fra Tonstad i Vest-Agder til Wilster i Tyskland og fra Kvilldal i Rogaland til Blyth i Storbritannia. Sistnevnte blir verdens lengste undersjøiske kabel av denne typen, ifølge Olje- og energidepartementet.

— Muligheten for kraftutveksling med Tyskland og Storbritannia vil gi en bedre utnyttelse av kraftsystemene, og bidra til betydelig verdiskapning, sier olje- og energiminister Tord Lien (Frp).

Miljøeffekt

Statnett eier begge de to nye forbindelsene på norsk side.

— De to nye forbindelsene vil være en viktig del av neste generasjon kraftsystem og bidra til økt forsyningssikkerhet og økt verdiskaping i Norge. De vil også legge til rette for økt utnyttelse av fornybar energi og dermed til å nå klimamålene i Norge og hos våre partnerland, mener konserndirektør Håkon Borgen i Statnett.

På tysk side samarbeider Norge med systemoperatøren TenneT og den statseide banken KfW om prosjektet som der har fått navnet Nord. Link. I Storbritannia samarbeider Statnett med den britiske operatøren National Grid om prosjektet North Sea Network.

Økte handelsinntekter

Regjeringen mener også de nye kraftkonsesjonene er godt nytt for miljøet.

— Disse kablene er viktige for at vi skal lykkes med satsingen på økt produksjon av fornybar energi, mener Lien.

Han ser for seg at de nye kablene vil bidra til økt verdiskaping i form av økte handelsinntekter og stigende pris på norsk strøm. Samtidig argumenterer regjeringen for at omleggingen til fornybar energi i Europa kommer til å «samspille godt med vårt kraftsystem med mye vannkraft»

Mye gjenstår

Klima- og miljøministeren gleder seg også.

— Kraftforbindelsene vil bidra til at norsk fornybar energi kan erstatte fossil energi i Europa og vil legge forholdene til rette for grønn verdiskaping i Norge, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft (H).

Konsesjonstildelingene er naturlig nok et viktig skritt på veien til realisering av de nye sjøkablene. Forhandlinger med leverandører pågår nå, og fortsatt gjenstår avklaringer på spørsmål om reguleringer og konsesjoner på både tysk og britisk side før det kan tas noen beslutning om investering.

Fra før har Norge kabler til Nederland, Danmark, Sverige, Finland og Russland.