• OMSKJÆRING: - Vi har ikke oversikt over hvilke leger som utfører omskjæring. Og det er slik i Norge at privatpraktiserende leger kan utføre kirurgiske inngrep så lenge de er kvalifisert for det og driften er forsvarlig, sier fungerende avdelingsdirektør Aud Nordal i Statens helsetilsyn. FOTO: SCANPIX

- Vi vet ikke hvor vi skal begynne å lete, sier Statens helsetilsyn.

Statens helsetilsyn har ingen oversikt over hvilke leger som utfører omskjæring på guttebabyer, og har heller ikke planer om tilsyn. Fylkeslegen håper på en godkjennelsesordning, slik at omskjæring kommer under mer forsvarlige former.