Politifolkene i utrykningsenheten er bedre trent på å løse skarpe oppdrag enn vanlige polititjenestemenn. Terroraksjoner, sabotasjeaksjoner og væpnede pågripelser er situasjoner der enheten er ment å skulle bistå.

Politidistriktenes utrykningsenheter kommer i tillegg til beredskapstroppen Delta som holder til i Oslo.

Problemet med politiets utrykningsenheter er at det ikke finnes noen beredskapsordning for de spesialtrente polititjenestemennene.

— Vi har for dårlige beredskapsordninger. Nå er det tilfeldigheter som avgjør om polititjenestemenn fra utrykningsenheten kan stille til en aksjon på kort tid, da vi ikke har en formalisert beredskapsordning for denne enheten, sier leder Erlend Bjørnestad i Politiets Fellesforbund i Rogaland til Stavanger Aftenblad.

Han mener mellom fem og syv spesialtrente polititjenestemenn som kan rykke ut på kort varsel, ville vært ideelt.

— Det er ingen politidistrikt som har formalisert beredskap for sine utrykningsenheter. Hele Politi-Norge må settes i stand til å håndtere slike situasjoner. Det koster selvfølgelig penger å ha en slik beredskap, og nøkkelen til å få penger til en slik ordning ligger ikke lokalt, men i Politidirektoratet, sier Bjørnestad.