• STANS: Laksefisket i vassdragene rundt Sognefjorden og Førdefjorden avsluttes to uker tidligere enn vanlig. Bildet er ikke fra et av de rammede vassdragene. FOTO: Bard Bøe (arkiv)

Laksefisket kortes ned i Sogn og Fjordane

Miljødirektoratet stanser laksefisket i flere vassdrag i Sogn og Fjordane fordi fangsten har vært betydelig lavere enn tidligere år.