Nettverk åpner for korrupsjon

Norge er det mest korrupte av de nordiske landene. Tette nettverk kan være en del av problemet.