Skal granske LO

Ein advokat, ein førstelagmann og ein juridisk professor skal granske Yssen-Valla-saka i LO.