Jubler for 100 ekstra millioner

Styreleder i Helse Vest, Oddvard Nilsen, er svært fornøyd med ekstrabevilgningene fra regjeringen.