- Svært streng praksis

UDI sier at Norge er forpliktet til å føre en harmonisert praksis med de andre Schengen-landene.