Klarsignal fra ESA for CO2-rensing på Kårstø

EFTAs overvåkingsorgan gir grønt lys for full statlig finansiering av et anlegg for CO2-fangst og -lagring på Kårstø.