100.000 har reservert seg

Etter at Sverre A. Stakkestad satte i gang en e-postkampanje i forrige uke, har reservasjonene mot telefonkatalogen strømmet inn.