Kommunalministeren ber sjefen jenke seg

Senterpartiets leder Åslaug Haga mener Arbeiderpartiet må akseptere kontantstøtten for å få Kristelig Folkeparti til å akseptere samarbeid i neste periode.