Stort skadepotensial

Øyeavdelingen på Haukeland Universitetssykehus har behandlet tre tilfeller der skadeårsaken har vært softgunkuler. - Dette er potensielt farlig, mener overlege Olav Henrik Haugen.