Bloggere aksjonerer med Muhammed-tegninger

Norske bloggere oppfordrer flest mulig av sine kolleger til å publisere bilder av profeten Muhammed.