Mindre utslipp av miljøgifter

Utslippene av klimagasser skyter i været, men det kommer mindre miljøgifter fra fabrikker og biler.