Den savnede sjarken funnet

Ingen skader på ene siden av sunket sjark.