Meir til veg i distrikta, mindre til byane

Distrikta skal få meir pengar til å byggje vegar. I byane skal løyvingane dreiast frå vegbygging og over mot kollektivtiltak.