Giske vil ha verdikommisjon

Kirkestatsråd Trond Giske (Ap) vil foreslå at andre enn regjeringen utreder ny verdiparagraf i Grunnloven.