Høy utdannelse gir høyere levealder

Flere studier viser at dødeligheten går raskere ned for personer fra høyere sosiale lag.