Mistenkelig dødsfall

En kvinne (45) er funnet død i en bolig i Stjørdal.