Ingen har oversikt over svinnet<p/>

Verken helsemyndighetene eller sykehusene vet hvor mye vanedannende medisiner som forsvinner fra norske sykehus.