Asylsøkere dyrt for kommunene

Mange kommuner taper store summer på å ha asylmottak. Utgiftene er fire ganger høyere enn kompensasjonen de får fra staten.