EU blåser fart i norsk vindkraft

EUs klimapakke kan tvinge Norge til storsatsing på vindkraft og andre fornybare energikilder. Innen 2020 må antall vindmøller være mangedoblet.